×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

مشاهده بیشتر
کشف و ضبط اقلام تجهیزات دندانپزشکی تاریخ مصرف گذشته به ارزش 500 میلیارد ریال

اخبار معاونت

کشف و ضبط اقلام تجهیزات دندانپزشکی تاریخ مصرف گذشته به ارزش 500 میلیارد ریال

مشاهده بیشتر

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا به مناسبت شهادت خادم الرضا(ع) آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و هیئت محترم همراه ایشان

اخبار معاونت

برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا به مناسبت شهادت خادم الرضا(ع) آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و هیئت محترم همراه ایشان

مشاهده بیشتر

کشف و ضبط 370 قلم داروی قاچاق خارج از شبکه به ارزش بیش از 100 میلیارد ریال

اخبار معاونت

کشف و ضبط 370 قلم داروی قاچاق خارج از شبکه به ارزش بیش از 100 میلیارد ریال

مشاهده بیشتر

بررسی 13پرونده در چهارصد و شانزدهمین کمیسیون فنی و قانونی موسسات تولیدی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی

اخبار معاونت

بررسی 13پرونده در چهارصد و شانزدهمین کمیسیون فنی و قانونی موسسات تولیدی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی

مشاهده بیشتر

بررسی ۱۲۰ پرونده در اولین کمیسیون قانونی ماده ۲۰ در سال ۱۴۰۳

اخبار معاونت

بررسی ۱۲۰ پرونده در اولین کمیسیون قانونی ماده ۲۰ در سال ۱۴۰۳

مشاهده بیشتر

آمادگی و برنامه ریزی هر چه بیشتر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای همکاری با کلیه واحدهای تولیدی تحت پوشش در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید ومشارکت مردمی

اخبار معاونت

آمادگی و برنامه ریزی هر چه بیشتر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای همکاری با کلیه واحدهای تولیدی تحت پوشش در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید ومشارکت مردمی

مشاهده بیشتر

بررسی 26 پرونده در کمیته فنی و قانونی موسسات تولیدی مواد آرایشی و بهداشتی

اخبار معاونت

بررسی 26 پرونده در کمیته فنی و قانونی موسسات تولیدی مواد آرایشی و بهداشتی

مشاهده بیشتر

1119 بازرسی از داروخانه ها و سطوح تولید و عرضه فرآورده های سلامت محور

اخبار معاونت

1119 بازرسی از داروخانه ها و سطوح تولید و عرضه فرآورده های سلامت محور

مشاهده بیشتر

آموزش

شما می توانید از طریق لینک های رو به رو به محتوای آموزشی دست پیدا کنید

مشاهده بیشتر

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

تنظیمات قالب