دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
صفحه اصلي > واحدهای زیرمجموعه > اداره نظارت بر امور بازرگانی و صنایع داروئی 
منو اصلی
 
 

 

شرح وظايف اداره نظارت بر امور بازرگانی و صنایع داروئی

   

 

 • نظارت و بازرسي شركتهاي توزيع سراسري دارو )شعب تهران، مركزي، دفتر مركزي(
 • كنترل كليه مواردمرتبط با شركتها در بازديدهاي ادواري
 • نظارت و بازرسي شركتهاي تك نسخه اي و فوريتي واردات دارو
 • ارزشيابي شركتهاي توزيع سراسري دارو
 • رتبه بندي شركتهاي توزيع سراسري دارو
 • شناسايي شركتهاي توزيع غيرمجاز
 • پيگيري تخلفات شركتهاي دارويي) طرح دركميسيون ماده11، صدور اخطار،‌ بازديد مجدد، دعوت از مسئول فني و مدير عامل و ....(
 • نظارت بر توزيع داروهاي خاص و تحت كنترل وشيرخشك
 • نظارت بر توزيع الكل
 • بررسي و پيگيري كمبودهاي دارويي
 • نظارت برامحاء ضايعات دارويي و شير خشك شركتهاي توزيع سراسري دارو
 • كارشناسي اوليه محل شعب شركتهاي توزيع سراسري دارو
 • كارشناسي مرحله اول و دوم و تائيد شعب شركتهاي توزيع سراسري دارو
 • كارشناسي زنجيره سرد شعب شركتهاي توزيع سراسري دارو
 • كارشناسي انبار الكل شركت‏هاي توزيع دارو
 • بازديد اوليه شركتهاي فوريتي واردات دارو
 • دريافت، بررسي وپاسخگويي به شكايات واصله ازداروخانه ها شركت هاي توزيع، مراجعين، بيمارستان ها و..
 • صدور پروانه مسئول فني شعب استاني شركتهاي توزيع سراسري دارو و تمديد آنها
 • پيگيري رفع نقص يا تخلف شركتهاي توزيع سراسري دارو
 • ثبت كليه گزارشات بازرسي در سيستم اتوماسيون
 • برگزاري مانورهاي مشترك
 • نظارت بر توزيع داروي دسفرال و معرفي بيمار به داروخانه هاي مرتبط
 • انجام مكاتبات محوله درسيستم اتوماسيون اداري
 • آموزش قوانين و مقررات داروئي به مسئولين فني جديدشركت ها و ابلاغ بخشنامه ها به آنها
 • دعوت از مسئولين فني شركت هاي توزيع سراسري و تك نسخه اي و فوريتي واردات دارو جهت ارائه توضيحات در خصوص عملكرد شركت
 • تنظيم برنامه بازديد در ابتداي هرماه
 • تنظيم و ارسال گزارش پايش به شركت هاي توزيع سراسري دارو در صورت لزوم
 • گزارش بازرسي و ارزشيابي هاي انجام شده از شركتهاي توزيع سراسري دارو و شركت هاي تك نسخه اي فوريتي واردات دارو به سازمان غذا و دارو
 • انجام امورمحوله درچهارچوب شرح وظایف و پست سازماني
 • جمع آوري و ارسال آمار هاي مربوط به واحد در زمان مشخص يا بر حسب نياز معاونت و يا سازمان غذا و دارو
 • ارسال كليه مكاتبات معاونت با شركت هاي توزيع سراسري دارو از طريق ايميل
 • كنترل توزيع بهينه و منطقي دارو
 • اعلام موارد ريكال دارو و كنترل آن در شركت‏هاي دارويي
 • شركت در جلسات مربوطه در معاونت و دانشگاه و سازمان غذا و دارو ...
 • بررسي وضعيت و مدارك شركت‏هاي توزيع دارو جهت دريافت موافقت اصولي و يا صدور مجوز توزيع سراسري دارو
 • نظارت بركنترل آزمايشات لازم قبل از صدور مجوز توزيع از سوي مسئول فني شركت‏هاي وارد كننده شيرخشك و غذاهاي ويژه
 • بررسي، ارزيابي و صدور پروانه مسئول فني شعبه تهران شركت هاي توزيع سراسري دارو پس از تائيد در كميسيون قانوني ماده 20
 • مشاوره تنظيم sopو نحوه توزيع دارو
 • حضور در مراجع قضايي به عنوان نماينده دارو
 • بررسی اولیه پروفرما و فاکتورهای دارو و مواد اولیه و سایر مدارک مربوطه
 • بررسی کیفی پروفرمای مواد اولیه دارویی
 • بررسی کیفی فاکتور مواد اولیه
 • صدور مجوز واردات دارو و مواد اولیه دارویی (پذیرش)
 • صدور مجوز ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی (ترخیص)
 • صدور مجوز دریافت مواد تحت کنترل جهت انجام طرحها و پروژه های تحقیقاتی
 • ثبت و ارسال آمار واحد
 • انجام مکاتبات اداری واحد
 • شرکت در جلسات اداری درون سازمانی و برون سازمانی و ارائه نظرات کارشناسی

 

 فرم های اداره نظارت بر امور بازرگانی و صنایع داروئی

 فهرست شرکت های وارد کننده مواد اولیه تحت پوشش نظارتی

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خيابان وليعصر- روبرو پارك ساعي-خيابان آبشار-پلاك47-معاونت غذا و دارو
کدپستی : 1434743397
تلفن : 84248 - 021
پست الکترونیک : fdo@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.