سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
صفحه اصلي > آرشیو 
عنوان
 
 
 مورخ         

نام محصول و نوع محصول

نام تجاري/ مشخصات محصول

شماره پروانه ساخت/ بهره‌برداري

مدت و علت تعليق

مستندات

1394/03/02 مایع دستشویی مائده تولیدی شیمیایی ماهان
61/3212
ابطال پروانه ساخت
به دلیل تغییر کاربری واحد تولیدی
باتوجه به نامه شماره 2864/600 مورخ 7/10/93 معاونت غذاو دارو شهید بهشتی به شماره ثبتی 13316/912 مورخ 7/10/93
1394/03/02 موم سرد نوین سلامت آرای خاورمیانه ابطال پروانه ساخت
به دلیل تغییر کاربری واحد تولیدی
باتوجه به نامه شماره 8662/34/16/پ مورخ18/10/93 معاونت غذا و دارو همدان به شماره ثبتی 4916/934 مورخ 22/10/93
1394/03/02 عطر عشق - ابطال پروانه ساخت
به دلیل تغییر کاربری واحد تولیدی
با توجه به نامه شماره 3362/600 مورخ 18/11/93 معاونت غذا و دارو شهید بهشتی به شماره ثبتی 15394/912 مورخ 18/11/93
1394/03/02 کاغذ توالت دیبا گروه صنعتی نالیمان
38/11930
ابطال پروانه ساخت
به دلیل تغییر کاربری واحد تولیدی
با توجه به نامه شماره143565/53/28 مورخ 22/10/93 معاونت غذا و دارو قزوین به شماره ثبتی 5680/919 مورخ 24/10/93
1394/03/02 دستمال کاغذی دیبا گروه صنعتی نالیمان
38/11931
ابطال پروانه ساخت
به دلیل تغییر کاربری واحد تولیدی
با توجه به نامه شماره143565/53/28 مورخ 22/10/93 معاونت غذا و دارو قزوین به شماره ثبتی 5680/919 مورخ 24/10/93
1394/03/02 حوله کاغذی دیبا گروه صنعتی نالیمان
38/11929
ابطال پروانه ساخت
به دلیل تغییر کاربری واحد تولیدی
باتوجه به نامه شماره143565/53/28 مورخ 22/10/93 معاونت غذا و دارو قزوین به شماره ثبتی 5680/919 مورخ 24/10/93
1394/03/02 مایع دستشویی بهشو 12/675780 ابطال پروانه ساخت
به دلیل تغییر کاربری واحد تولیدی
با توجه به نامه شماره153/14/94/غ د مورخ 5/1/94 معاونت غذا و دارو آذربایجان غربی به شماره ثبتی 6000/938 مورخ 5/1/94
1394/1/30 انواع فرآورده های کودک شامل شامپو، صابون و ...
انواع ژل و کرم و.....
JAHNSONS BABY و CLEAN & CLEAR
نام محصولات مطابق لیست ضمیمه شرکت طی نامه شماره 409/93 مورخ 13/12/93
فاقد مجوزهای بهداشتی جعلی، قاچاق و تقلبی با توجه به درخواست شرکت پخش رویال پیشگام شرق به شماره نامه های 407/93 مورخ 2/12/93 مبنی بر عدم واردات از تاریخ 14/11/91 تاکنون و نامه شماره 409/93 مورخ 13/12/93 مبنی بر اعلام لیست کالاهای آن شرکت با عنوان نماینده رسمی جهت محصولات مذکور
1393/8/20 پودر موبر-ZAAB محل تولید:ایران-اصفهان فاقد فاقد با توجه به نامه شماره 7397/84/12/پ مورخ 23/7/93 معاونت غذا و دارو اصفهان(ثبتی به شماره 6849/939 مورخ 23/7/93
1393/8/20 پودر دکلره-محلول ضد ریزش موی سر-محلول ترمیم کننده رنگ مو کریستال- تولید شده به سفارش کیان آرا زاگرس بسته بندی در شرکت صنایع بسته بندی ایمن فاقد فاقد با توجه به نامه شماره 871/91/93 مورخ 20/2/93 و نامه شماره 1748/91/93 مورخ 18/5/93 و   968/91/93 مورخ 27/2/93 معاونت غذاو دارو خراسان شمالی و نامه شماره 2442580 مورخ 1/7/93 معاونت غذا و دارو البرز(ثبتی به شماره 2674/923 مورخ 93/7/8
  مایع ظرفشویی-تعاونی 749 شیمی گل-فاقد شماره پروانه ساخت تاریخ تولید 12/92 انقضا سه سال بعد از تولید فاقد   با توجه به نامه شماره 9805/د-3 مورخ 23/6/93 و نامه شماره 10497/د-3 مورخ 2/7/93 معاونت غذا و دارو گیلان (به شماره ثبتی 3196/929 مورخ 24/6/93 و 3386/929 مورخ 2/7/93) و نامه معاونت غذا و دارو کردستان به شماره 7410/52099/14 مورخ 1/6/93
  جوهر نمک-تعاونی 749 شیمی گل فاقد شماره پروانه ساخت تاریخ تولید 12/92 انقضا سه سال بعد از تولید   با توجه به نامه شماره 9805/د-3 مورخ 23/6/93 و نامه شماره 10497/د-3 مورخ 2/7/93 معاونت غذا و دارو گیلان (به شماره ثبتی 3196/929 مورخ 24/6/93 و 3386/929 مورخ 2/7/93) و نامه معاونت غذا و دارو کردستان به شماره 7410/52099/14 مورخ 1/6/93
1393/6/22 اسپری EAU DE PARFUM شرکت ثمر تجارت-VRC BRIGHT CRYSTAL تولید شرکت ثمر تجارت دارای شماره ثبت 1919 فاقد پروانه بهداشتی مشخصات تولید کننده فاقد مجوزهای  بهداشتی با توجه به نامه های شماره 4802/د-3 مورخ 4/4/93 و 7851/د-3 مورخ 27/5/93 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان
1393/6/26 دستمال کاغذی جعبه ای-آرتمیس سری اصیل به شماره پروانه ساخت 10629/13 فاقد تاریخ تولید و سری ساخت و انقضاء سه سال پس از تولید به آدرس کرج-شهرک صنعتی-خیابان غزالی غربی-لادن3-قطعه 26 و 27 جعلی- فاقد مجوزهای بهداشتی  

اعلام توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شماره

28/53/129087مورخ 24/4/1393 و نامه دانشگاه علوم پزشکی البرز شماره 2398310 مورخ 17/4/93

1393/6/26 دستمال کاغذی جعبه ای-پارسینه سلولز البرز ترمه-شماره پروانه ساخت جعلی 4911305 و تاریخ تولید 28/9/92 انقضاء سه سال پس از تولید و سری ساخت D922 و آدرس جاده قدیم کرج-قزوین کیلومتر 16 بعد از مامو شماره167 جعلی-فاقد مجوزهای بهداشتی  

اعلام توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شماره

28/53/129087مورخ 24/4/1393 و نامه شماره 2397746 مورخ 16/4/1393 دانشگاه علوم پزشکی البرز مبنی بر عدم وجود واحد تولیدی با مشخصات مذکور

1393/6/26

دستمال کاغذی جعبه ای

1-ارمغان سپید آزیا

2-صنایع تولیدی برگ شادی شکوفه

مایلین(mylin)-شماره پروانه ساخت جعلی 4165 به آدرس:ساوه-نوبران-شهرک صنعتی نوبران روبروی حصار خودرو2-ساوه- زرند-شهرک صنعتی شهید مهدی پرندک جعلی  

اعلام توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شماره

 28/53/129087مورخ 24/4/1393 و نامه شماره 21585/ص/93/2/پ مورخ 22/4/1393 دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی مبنی بر غیر فعال بودن شرکت و تغییرات نام شرگت صنعتی نوبران

1393/4/31 لاگ پاک کن pelk و آیلار فاقد فاقد-جعلی با توجه به رونوشت نامه شماره 2236/661/د مورخ 15/2/93 دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی شکایات در خصوص شکایت واصله جهت تولید غیرمجاز لاک پاکن ناخن با نام تجاری آیلار و با توجه به نامه شماره 102/604 مورخ 13/3/93(به شماره ثبتی 3515/912 مورخ 31/3/93 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) در خصوص توقیف محصولات لاک پاکن با نام تجاری pelk و پلمپ مکان تولید
1393/4/31 عطریات BLUE DE SHANEL- عطریات DISIRE BLUE- عطریات CANCE CHANEL FOR WOMAN- عطریات HOGO ENERGY- عطریات JOB MEN- عطریات21S- عطریات LALIOUE- عطریات 212S.*.Y FOR WOMAN- عطریات 2ISS.*.Y FOR MEN جهان آرا رخ-جارکو استار پروانه ساخت 12704/38 ابطال با توجه به نامه شماره 128159/53/28 مورخ 12/4/93 دانشگاه علوم پزشکی قزوین(ثبتی  به شماره 1739/919 مورخ 12/4/93 مبنی بر غیر مجاز بودن این محصولات و ابطال پروانه های بهداشتی با توجه به تعطیل بودن کارخانه و عدم تمدید پروانه های بهداشتی و شکایت از آن
1393/4/18 شرکت تولیدی آنتیک نو نوین-جوهر نمک آنتیک نو شماره پروانه ساخت 13571 جعلی جعلی با توجه به نامه شماره 2730/84/12/پ مورخ 19/3/93 (به شماره ثبتی 2195/939 مورخ 19/3/93 دانشگاه علوم پزشکی و خمات بهداشتی درمانی استان اصفهان مبنی بر شناسایی و پلمپ یک واحد غیر مجاز در تاریخ 1/3/93 توسط آن معاونت و تولید در شرایط غیر بهداشتی و استفاده از مواد اولیه نامرغوب
1393/4/18 شرکت رادشیمی-شیشه پاک کن ترمه شماره پروانه ساخت 2674-پ جعلی   با توجه به نامه شماره 2730/84/12/پ مورخ 19/3/93 (به شماره ثبتی 2195/939 مورخ 19/3/93 دانشگاه علوم پزشکی و خمات بهداشتی درمانی استان اصفهان مبنی بر شناسایی و پلمپ یک واحد غیر مجاز در تاریخ 1/3/93 توسط آن معاونت و تولید در شرایط غیر بهداشتی و استفاده از مواد اولیه نامرغوب
1393/4/18 شرکت تولیدی آنتیک نو نوین-مایع سفید کننده آنتیک نو شماره پروانه ساخت 11840 پ جعلی   با توجه به نامه شماره 2730/84/12/پ مورخ 19/3/93 (به شماره ثبتی 2195/939 مورخ 19/3/93 دانشگاه علوم پزشکی و خمات بهداشتی درمانی استان اصفهان مبنی بر شناسایی و پلمپ یک واحد غیر مجاز در تاریخ 1/3/93 توسط آن معاونت و تولید در شرایط غیر بهداشتی و استفاده از مواد اولیه نامرغوب
1393/3/11 انواع خمیر دندان

SENSODYNE-AQUAFRESH

هرگونه خمیردندان با نام های تجاری مذکور

فاقد مجوز بهداشتی  جعلی(قاچاق و تقلبی) با توجه به اعلام شرکت راسن درمان طی نامه به شماره ثبتی 17470/675 مورخ 93/2/27 مبنی بر عدم واردات خمیردندان به عنوان نماینده رسمی با نام های تجاری

SENSODYNE-AQUAFRESH

 و پیرو نام شماره 3953/675/د مورخ 92/4/11
1393/3/11 اکس مو سهیل- فاقد تاریخ تولید و انقضا ندارد فاقد پروانه ساخت با توجه به نامه واصله از دانشگاه زابل به شماره 2371 مورخ 29/11/92 به معاونت غذا و دارو تهران و نامه شماره 1067/604 مورخ 24/12/1392 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
1393/2/7 محصول دستمال کاغذی-دیبا محصولات مذکور با شماره پروانه ساخت 11931/38 با نام تجاری دیبا و از تاریخ تولید 1/9/90 به بعد(با توجه به اینکه شرکت نالیمان تغییر کاربردی داده اند و طبق اعلام شرکت مذکور خطوط تولیدی دستمال کاغذی غیر فعال می باشد) شماره پروانه سخت 11931/38 تقلبی و غیر مجاز با توجه به نامه شماره 117581/53/28 مورخ 8/11/92 و به شماره ثبتی شماره 9191/5618 مورخ 9/11/92 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین مبنی بر اعلام شرکت تالیمان در خصوص تولید تقلبی و غیر مجاز محصولات مذکور به نام آن شرکت 
1393/1/19

1- کرم گیاهب گلاب

2- کرم گیاهب آلوئه ورا

3-روغن موضعی مخصوص ترک دست و پا و تبخال

شرکت طبیعت-معجزه و سلامت به سفارش گلچین تفرش- فاثد نام تجاری فاقد شماره پروانه ساخت معتبر و آدرس کارخانه تولید کننده و تاریخ تولید-شماره ثبت 9838 با توجه به نامه شماره 66963ص92/2/پ مورخ 29/11/1392 (ثبتی به شماره 936/4475 مورخ 4/12/1392) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی  
1392/12/27 صابون جامد ACTIVE صابون جامد تولید شده در کشور اندونزی توسط کارخانه BKP فاقد مجوز و پروانه بهداشتی با توجه به نامه اعلامی دانشگاه علوم پزشکی البرز به شماره 2281047 مورخ 13/8/1392(ثبتی به شماره 2717/923 مورخ 26/8/1392)  
1392/12/27 پودر رختشویی- واحد تولیدی به تصدی آقای اسماعیلی مهراز و ماه گل- تولیدشده در واحدهای مختلف به تصدی آقای اسماعیلی واقع در شهرستان دلیجان اقدام به تولید و بسته بندی و توزیع محصول مذکور با شماره پروانه ساخت جعلی 138/561 و آدرس محلات، قطب صنعتی نخجیروان، بعد از شهرک صنعتی نموده است و آدرس مذکور نادرست بوده است  شماره پروانه ساخت جعلی 138/561 - فاقد پروانه بهداشتی و جعل شماره پروانه  با توجه به نامه شماره 66135 ص 92/2/پ مورخ 27/11/92 (ثبتی به شماره 936/4374 مورخ 27/11/92 ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی  
1392/12/20 پنکیک چرب و خشک-شرکت آذر دنیز آرین LEA- شماره پروانه بهداشتی واردات: 14843/4/1/د نام شرکت تولید کننده: CHROMAVIS تاریخ تولید 2012 و تاریخ انقضا 2017، سری ساخت 915016 ساخت کشور ایتالیا شرکت وارد کننده: آذر دنیز آرین. لازم به ذکر است بر روی محصول فوق برچسب کد رهگیری شبنم(مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت نصب گردیده است که پس از استعلام کد 16 رقمی اعلام شد که این برچسب مربوط به مداد می باشد

به شماره پروانه بهداشتی واردات:

14843/4/1/د

جعلی- با توجه به نامه شماره 105723/53/28 مورخ 21/5/1392 و ثبتی به شماره 2237/919 مورخ 21/5/92 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین  
1392/12/12 کرم های خیار، آلوئه ورا، بهار نارنج

راز گل سرخ

تولید شده تحت لیسانس انستیتو تحقیقاتی herbal

تاریخ تولید 4/2011

تاریخ انقضا 12/2013

1929 جعل شماره پروانه ساخت با توجه به نامه اعلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره 9472/11/84/12/پ مورخ 25/10/1392 (ثبتی به شماره 9502/939 )
1393/11/7 محصول دئودورانت

BODY CARE

توليد شده به سفارش شركت بهداشت كودك بدون درج اطلاعات ماده 11 قوانين مواد خوراكي، آشاميدني‏‏، آرايشي و بهداشتي بصورت واضح خوانا شامل مشخصاتي مانند نام و آدرس موسسه سازنده، شماره پروانه ساخت و... در محل قتبل رويت روي محصول مذكور

  فاقد مجوز با توجه به نامه شماره 5583/ص/9/2/8 مورخ 8/4/1392 (ثبتي به شماره 1833/940 مورخ 10/4/1392) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز و اطلاعات ثبت شده در واحد آمار اين اداره كل مبني بر عدم وجود نام تجاري مذكور
1392/8/20 مهلران-صابون زيبايي

راكس-RUX

توليد 8/12/91 انقضا 4 سال پس از توليد- سري ساخت .../680

103150/48 فاقد مجوز طبق نامه ثبتي شماره 1200/946 مورخ 2/6/1392 معاونت غذا و دارو بيرجند و نامه شماره 67618/143 مورخ 12/5/1392 معاونت غذا و دارو لرستان
1392/8/12 پروكتراندگمبل

LASTING PERFORMANCE

(كرم پودر)- MAX FACTOR

43532/655

جعلي-تاريخ توليد 20/2012

تاريخ انقضا: سه سال بعد از تاريخ ساخت

سري ساخت: مندرج بر روي كالا(0354)

طبق نامه ثبتي شماره 122246/675 مورخ 7/12/1391 معاونت غذا و دارو بوشهر
1392/8/12 بورژوآ

COMPACT POWDER

(پودر صورت)- BOURJOIS

1025411912002

جعلي-سري ساخت: 4101

تاريخ توليد:4/2012

تاريخ انقضا:4/2015

طبق نامه ثبتي شماره 122246/675 مورخ 7/12/1391 معاونت غذا و دارو بوشهر
1392/8/7 ژل تسكين دهنده و ضد التهاب گارني-توليد شده در صنايع بسته بندي ايمان به سفارش شركت نوش داروي فارابي   فاقد پروانه ساخت طبق نامه پبتي شماره1422/947 مورخ 1/3/1392 معاونت غذا و دارو تبريز و نامه شماره 2211060 مورخ 13/3/1392 معاونت غذا و دارو البرز و با توجه به نامه شماره 7882/665/د مورخ 26/6/1392 اداره كل نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر
 

شركت نرمه كاران قزوين

نشاني:قزوين-شهرك صنعتي ليا-بلوار صنعتگران-خيابان استاندارد 3 دستمال كاغذي جعبه اي

پامو-آدرس روي جعبه 10068/38 تعطيل بودن و تغيير كاربري واحد مذكور بر اساس نامه شماره 105806/53/28 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي قزوين مبني بر تغيير كاربري و غير فعال بودن واحد ارغوان گل ليا كه توليد كننده اصلي بوده است
 

دستمال كاغذي

شب بو

10216/32

 

جعلي

با توجه به نامه شماره200810/91 مورخ 18/6/91 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فارس

 

شامپو بدن كرمي

رينوزيت- توليد 10/2/2012 انقضا 10/2/2015 سري ساخت B.N:BSC1001 توليد شده به سفارش شركت نوش داروي فارابي

 

طبق نامه شماره 2150497 مورخ 6/10/91( شماره ثبتي 2591/923 مورخ 6/10/91) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي البرز اين محصول در مجوز ظرفيت خالي شماره 2104967 مورخ 19/6/91 وجود دارد ولي با توجه به تاريخ توليد محصول كه قبل از تاريخ صدور  مجوز مي باشد مورد تائيد نمي باشد

طبق نامه شماره 8798/د-3 مورخ 5/7/91 (شماره ثبتي 2591/929 مورخ 5/7/91) معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشكي گيلان و طبق نامه شماره 2150497 مورخ 6/10/91(شماره ثبتي2591/923 مورخ 6/10/91) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي البرز و مشخص نمودن مجوزهاي صادره براي رينوزيت

 

BODY SPLASH

رينوزيت- توليد 20/1/2012 انقضا 20/1/2015 سري ساخت B.N:BSPL1205 توليد شده به سفارش شركت نوش داروي فارابي

 

 

فاقد

طبق نامه شماره 8798/د-3 مورخ 5/7/91 (شماره ثبتي 2591/929 مورخ 5/7/91) معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشكي گيلان و طبق نامه شماره 2150497 مورخ 6/10/91(شماره ثبتي2591/923 مورخ 6/10/91) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي البرز و مشخص نمودن مجوزهاي صادره براي رينوزيت

 

دستمال كاغذي

گلژان- تاريخ توليد 4/6/1391 تاريخ انقضا 3 سال بعد از تاريخ توليد 

10633/39

جعل-شماره پروانه ساخت متعلق به مايع ظرفشويي با نام تجاري گلژان و شركت پاك يوم مي باشد

با توجه به شكايت شماره 1999/25/4 ب مورخ 30/7/91 دانشگاه علوم پزشكي قم و نامه شماره 8405/19/29/پ مورخ 20/9/91 دانشگاه علوم پزشكي كاشان

 

تونيك بهاره(تقويت و جلوگيري از ريزش مو)

تك گل

492/12

 

جعل

با توجه به نامه شماره 8156/19/29/پ مورخ 13/9/91 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان 

 

بانت 2000

  به سفارش بازرگاني جليل نوروزي تاريخ توليد 6/2012 تاريخ انقضا 6/2015

شماره مجوز بهداشت 19016/32 پروانه صنايع 70803/123

 فاقد

طبق نامه شماره 87570/53/28 مورخ 2/8/91(شماره ثبتي 3450/919 مورخ 2/8/91) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين و نامه شماره 11036/7/91 مورخ 7/9/91(شماره ثبتي 2789/958 مورخ 7/9/91) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سمنان

 

قطره Anti Damage

M.KHAI- فاقد ضوابط برچسب گذاري مطابق ماده 11 قانون مواد خوراكي، آشاميدني،آرايشي و بهداشتي R

 

 فاقد

طبق نامه شماره 97388/14/91/غ د مورخ 25/11/91(به شماره ثبتي 4164/938 مورخ 28/11/91) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي

 

مسواك

B.STAR- ساخت كشور آلمان و شركت Inter bros و به سفارش ايده آل

520/ف/2/180

محصول فاقد مجوز است

با توجه به نامه شماره 10067/11/84/12/پ مورخ 19/12/91 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

مايع ظرفشويي

پريل- تاريخ توليد بعد از بهمن ماه 90

10104/13

جعل-از بهمن ماه سال90 شماره پروانه ساخت 10104/13 از برنامه توليد شركت هنكل پاك وش خارج گرديده است و بعد از اين تاريخ مايع ظرفشويي پريل با شماره پروانه ساخت 11124/13 توليد مي گردد و معتبر مي باشد.

طبق نامه شماره 77925 ص 91/2/پ مورخ 27/12/91(به شماره ثبتي 53/936 مورخ 11/1/92) و نامه شماره 4943/15/84/5 مورخ 8/5/91(به شماره ثبتي 2742/939 مورخ 9/5/91) اقدام گرديده است.

 

محصول شركت صنايع بهداشتي و آرايشي بهرنگ كاران سبز

بهرنگ ممتاز- مزن 4000 گرم تاريخ توليد: 12/10/91 تاريخ انقضا: 2 سال پس از توليد

47892-د

فاقد-اعلامي توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

با توجه به نامه هاي شماره 12128/4/د/ص مورخ 7/11/91 و 12378/4/د/ص مورخ 9/11/91 معاونت غذا و دارو دانشگاه غلوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

   

آلند

پروانه بهره برداري 26/الف/54

فاقد-با توجه به نامه شماره 68177 ص 91/2/پ مورخ 21/11/91 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مركزي

 
   

يگانه

شناسه نظارت بهداشتي 82/د/11

فاقد-با توجه به نامه شماره 68177 ص 91/2/پ مورخ 21/11/91 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مركزي

 
 

توليد شركت صابون سازي ملايم ممسني

فائده-11486/36

جعل

جعل

با توجه به نامه شماره 4481/301/9/پ مورخ 21/2/92 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي فارس مبني بر جعلي بودن شماره پروانه ساخت

 

4*8

128488/675

جعل

جعل

با توجه به نامه شماره 201/34/16/پ/د مورخ 21/1/92 معاون غذا و دارو دانشگاه همدان و نامه ثبتي به شماره 40439/675 مورخ 1/3/92 شركت شكوفا كيش

 

FA

128488/675

جعل

جعل

با توجه به نامه شماره 201/34/16/پ/د مورخ 21/1/92 معاون غذا و دارو دانشگاه همدان و نامه ثبتي به شماره 35426/675 مورخ 30/2/92 شركت رخ آرا كيش

 

سليكا

11245/13

جعل

جعل

با توجه به نامه شماره 89 مورخ 17/1/92 معاون غذا و دارو دانشگاه بابل و نامه شماره 6598 ص 92/2/پ مورخ 9/2/92 دانشگاه علوم پزشكي اراك

 

 

BOURJOIS- تاريخ توليد  2010

تاريخ انقضا 2013

سري ساخت 7602

16/344

جعل شماره سري ساخت-جعل شماره سري ساخت-به دليل آلودگي ميكروبي (باكتري هاي هوازي مزوفيل بيش از حد مجاز و وجود سودوموتاس آئروژينوزا) با ضوابط مربوطه مطابقت ندارد.

با توجه به نامه شماره 2798/15/84/12/پ مورخ 12/2/91 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان و با توجه به نامه شماره 10485/11/84/12/پ مورخ 29/12/91 و نامه ارسالي از شركت وارد كننده ميثم عطر آزاد چابهار به شماره 10140 مورخ 30/2/92 مبني بر غير واقعي بودن سري ساخت

 

 

BOURJ- تاريخ توليد 2011

تاريخ انقضا 2014

سري ساخت 0380610OIS

11/344

جعل شماره سري ساخت-به دليل آلودگي ميكروبي (باكتري هاي هوازي مزوفيل بيش از حد مجاز و وجود كلي فرم وسودوموناس آئروژينوزا و وجود كپك و مخمر( و ph بيش از حد مجاز (7/72) با ضوابط مربوطه مطابقت ندارد.

با توجه به نامه شماره 2798/15/84/12/پ مورخ 12/2/91 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان و با توجه به نامه شماره 10485/11/84/12/پ مورخ 29/12/91 و نامه ارسالي از شركت وارد كننده ميثم عطر آزاد چابهار به شماره 10140 مورخ 30/2/92 مبني بر غير واقعي بودن سري ساخت

 

 

BOURJOIS- تاريخ توليد 2011

تاريخ انقضا 2014

سري ساخت 2501

16/344

جعل شماره سري ساخت-به دليل آلودگي ميكروبي(باكتري هاي هوازي مزوفيل بيش از حد مجاز و وجود دمودوموتاس آئروژينوزا و وجود كپك و مخمر) با ضوابط مربوطه مطابقت ندارد.

با توجه به نامه شماره 2798/15/84/12/پ مورخ 12/2/91 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان و با توجه به نامه شماره 10485/11/84/12/پ مورخ 29/12/91 و نامه ارسالي از شركت وارد كننده ميثم عطر آزاد چابهار به شماره 10140 مورخ 30/2/92 مبني بر غير واقعي بودن سري ساخت

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خيابان وليعصر- روبرو پارك ساعي-خيابان آبشار-پلاك47-معاونت غذا و دارو
کدپستی : 1434743397
تلفن : 84248 - 021
پست الکترونیک : fdo@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.