×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار/ اطلاعیه ها

مشاهده بیشتر
کارگاه آموزشی (گزارش نویسی و آشنایی با قوانین مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز) برگزار گردید

اخبار معاونت

کارگاه آموزشی (گزارش نویسی و آشنایی با قوانین مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز) برگزار گردید

مشاهده بیشتر

بررسی 25 پرونده در کمیته فنی و قانونی موسسات تولیدی مواد آرایشی و بهداشتی

اخبار معاونت

بررسی 25 پرونده در کمیته فنی و قانونی موسسات تولیدی مواد آرایشی و بهداشتی

مشاهده بیشتر

بررسی 15 پرونده در چهارصد و بیست و یکمین کمیسیون فنی و قانونی موسسات تولیدی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی

اخبار معاونت

بررسی 15 پرونده در چهارصد و بیست و یکمین کمیسیون فنی و قانونی موسسات تولیدی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی

مشاهده بیشتر

کارگاه آموزشی مالکیت فکری و فوت و فن های رفع چالش ها آن در حوزه غذا و دارو

اطلاعیه

کارگاه آموزشی مالکیت فکری و فوت و فن های رفع چالش ها آن در حوزه غذا و دارو

مشاهده بیشتر

وبینار روش های بهینه و نوین انبارش و توزیع دارو

اطلاعیه

وبینار روش های بهینه و نوین انبارش و توزیع دارو

مشاهده بیشتر

ابلاغ فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت در سال 1403

اطلاعیه

ابلاغ فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت در سال 1403

مشاهده بیشتر

ابلاغ دستورالعمل عملیاتی و پایش تهدیدات ناشی از ناقل زیست محیطی( پشه آئدس) طرح ملی مقابله با ناقلین مهاجم زیستی

اطلاعیه

ابلاغ دستورالعمل عملیاتی و پایش تهدیدات ناشی از ناقل زیست محیطی( پشه آئدس) طرح ملی مقابله با ناقلین مهاجم زیستی

مشاهده بیشتر

بررسی 11 پرونده در چهارصد و بیستمین کمیسیون فنی و قانونی موسسات تولیدی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی

اخبار معاونت

بررسی 11 پرونده در چهارصد و بیستمین کمیسیون فنی و قانونی موسسات تولیدی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی

مشاهده بیشتر

آموزش

شما می توانید از طریق لینک های رو به رو به محتوای آموزشی دست پیدا کنید

مشاهده بیشتر

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

تنظیمات قالب