×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آموزشی (گزارش نویسی و آشنایی با قوانین مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز) برگزار گردید

کارگاه آموزشی (گزارش نویسی و آشنایی با قوانین مربوط به حوزه قاچاق کالا و ارز) برگزار گردید

کارگاه آموزشی با موضوع "گزارش نویسی و آشنایی با قوانین مربوط به حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز" به منظور ارتقای دانش کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران (شهید بهشتی، ایران و تهران) به مناسبت 12 تیرماه با عنایت به فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص قاچاق کالا و ارز، برگزار شد.

کشف و ضبط 387 کارتن اقلام تجهیزات پزشکی قاچاق

کشف و ضبط 387 کارتن اقلام تجهیزات پزشکی قاچاق

کشف اقلام تجهیزات پزشکی قاچاق توسط بازرسان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بازرسی مشترک همراه با پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات در منطقه بازار تهران

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست