×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بخشنامه _ الزام درج قیمت مصوب کمسیون قانونی قیمت گذاری فرآورده سلامت بر روی بسته بندی

پیوست

بخشنامه _ لزوم صدور مجوز مصرف برای مواد اولیه و فرآورده نهایی حوزه طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی، غذای ویژه و نگهداری آن

پیوست1

پیوست2

بخشنامه _ ارائه مستندات مربوط به روش آزمون فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک و غذای ویژه

پیوست

ابلاغ شیوه نامه صدور مجوز فرآورده های سنتی زالوی طبی

پیوست

بخشنامه _ تاکید بر توزیع، عرضه، تجویز و مصرف زالوی طبی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو در مراکز درمانی

بخشنامه _ لزوم ثبت/ به روزرسانی اطلاعات مالکیتی و مکانی تبادلات فرآورده ها در سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی TTAC

پیوست

بخشنامه _ تکمیل، تصحیح و به روزرسانی اطلاعات شرکت در سامانه اشخاص حقیقی و حقوقی TTAC

پیوست

بخشنامه _ دریافت گواهی حلال و انجام بازرسی GMP کارخانه تولیدکننده جهت واردات ماده اولیه ژلاتین

بخشنامه _ مسئولیت تطابق و صحت اطلاعات، آزاد سازی و صدور مجوز مصرف فرآورده ها/ مواد اولیه

پیوست

بخشنامه دریافت گواهی حلال کالاهای سلامت محور از مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو

پیوست

آنالیز سری ساخت فرآورده های غذای ویژه mct oil
شرایط خاص برای دریافت شیرخشک رگولار بین سن 2سال تا 10 سال
ارائه مستندات مربوط به روش آزمون فرآورده ها
الزام کنترل آلاینده های فلزات سنگین و مایکوتوک 
چک لیست بازرسی از شرکت های پخش و انبار فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه
دستورالعمل ارزیابی خطر محصولات قاچاق مکشوفه 
یکسان سازی تاریخ انقضای محصول نهایی با مواد بالک
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست